Wnioski do Budżetu Gminy Krzeszowice na 2021 rok

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z informacją z biura Rady Miejskiej sygnatura. WFK.RK.3020.1.2020 na podstawie rozmowy z mieszkańcami o ich potrzebach w naszej miejscowości zgłaszam wnioski do Budżetu Gminy Krzeszowice na 2021 rok:

 1. Zorganizowanie wybiegu dla psów na terenie miasta. Wniosek składałem już w tamtym roku, obecnie nie ma na terenie Gminy takiego wybiegu, gdzie właściciel psa mógłby puścić swojego zwierzaka bez smyczy. Zadanie jest stosunkowo niskim kosztem, ponieważ należy tylko ogrodzić niewielką działkę, zrobić ławki i ewentualnie tor przeszkód dla psów.
 2. Wodopoje dla zwierząt. To zadanie również jest zadaniem niskobudżetowym. W tamtym roku składałem do Pana wniosek w tej sprawie, ponieważ ostatnie lata bywają bardzo gorące, a taki rozwiązanie na pewno poprawiło by komfort życia zwierząt. Mówimy, że mamy bardzo dobrą wodę w kranach, dlatego może przy wodopojach dla zwierząt mogłyby stanąć poidełka dla mieszkańców – pomysłów na taką infrastrukturę jest mnóstwo.
 3. Uwzględnienie w Budżecie Gminy środków na budowę kompleksu basenowego. Chyba wszyscy mamy świadomość, że zadanie związane z budową kompleksu basenowego to najbardziej wyczekiwana inwestycja w Gminie, dlatego proszę o uwzględnienie pierwszej kwoty na ten cel.
 4. Zakup drona do badania powietrza. Na podstawie Raportu o stanie Gminy Krzeszowice można zaobserwować statystykę wykonywanych przez Straż Miejską badań próbek popiołu i efektywność wyłapywania osób palących śmieciami. Ta statystyka nie wygląda optymistycznie. W związku z powyższym wnioskuje o zakup drona do badania powietrza, który zwiększy skuteczność podczas wykonania badań próbek popiołu i tym samym przyczyniając się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Krzeszowice.
 5. Chodnik od Klasztoru w Czernej do rozjazdu w stronę Paczółtowic wraz z oświetleniem i wymianą nawierzchni. Zadanie, które zgłaszają mieszkańcy w związku z wzrostem turystyki pieszej i rowerowej w naszej gminie.  My mieszkańcy mamy świadomość kosztu inwestycji dlatego jeśli nie uda się uwzględnić tej inwestycji w najbliższym budżecie wnioskujemy o wpisanie zadania do planów gminy na najbliższe lata.
 6. Budowa parkingu samochodowego przy stacji PKP na Woli Filipowskiej. Wielu mieszkańców naszej gminy pracuje poza obszarem swojego zamieszkania korzystając z transportu publicznego. Dla mieszkańców Woli Filipowskiej usługi PKP są zdecydowanie najwygodniejszą formą transportu do Krakowa w związku z tym mieszkańcy zgłaszają potrzebę budowy gminnego parkingu w okolicach stacji PKP na Woli Filipowskiej.
 7. Budowa przystanku koło ośrodka zdrowia i przedszkola w Tenczynku. Gmina coraz bardziej stawia na rozwój transportu wewnątrz gminnego w związku z tym zasadne jest wybudowanie przystanku właśnie w tej lokalizacji.
 8. Rewitalizacja nawierzchni na plantach i w okolicach kapliczki „Pod Twą obronę” oraz tzw. kółka gdzie jest mocno pofałdowany i popękany asfalt. Nasze centrum miasta jest wizytówką całej Gminy dlatego proszę o uwzględnienie w budżecie na najbliższy rok zadania, które zgłaszają mieszkańcy.
 9. W wielu miejscach w gminie jak i w Rudnie mieszkańcy zgłaszają potrzebę budowy chodników. Droga w Rudnie jest coraz bardziej użytkowana przez mieszkańców całego Powiatu Krakowskiego, dlatego mieszkańcy wnioskują o budowę chodnika w kluczowych dla wsi miejscach.
 10. Zadanie zgłaszane przez mieszkańców Czernej od kilku lat, chodzi o przejazd -most przez rzekę (koło drogi na tzw. Zakopane) do nr domu 114 ,284, 254 + droga. Mieszkańcy zgłaszają potrzebę uwzględnienia tego zadania w najbliższych latach.
 11. Jednym z podstawowych działań Gminy jest uregulowanie stanu prawnego dróg w związku z tym mieszkańcy Tenczynka wnoszą wniosek o uregulowanie stanu prawnego dróg przy ulicy Zielonej. Koszt zadania jest stosunkowo niewielki.
 12. Mieszkańcy Woli Filipowskiej zgłaszają potrzebę zabezpieczenia środków w Budżecie Gminy na sygnalizacja świetlną przy szkole w Woli Filipowskiej
 13. Zabezpieczenie środków finansowych na budowę chodnika wraz z Powiatem Krakowskiem przy ul. Chrzanowskiej w Tenczynku
 14. Dzięki staraniom Pani Sołtys Klaudii Węgrzyn, oraz jej męża Radnego Rady Miejskiej Jerzego Węgrzyna jesteśmy coraz bliżej możliwości budowy chodnika od drogi krajowej 79, aż do centrum Nawojowej Góry. Z uwagi na bardzo złą sytuacje bezpieczeństwa na tym odcinku drogi uważam, że zasadne jest zabezpieczenie środków finansowych gminy na ten cel.
 15. Wielu mieszkańców naszej gminy zwraca uwagę na fakt niespełniających obecnych norm miejsc parkingowych w centrum miasta. W związku z powyższym uważam, że Gmina powinna przebudować miejsca postojowe i zwiększyć komfort parkowania w strefie płatnego parkowania w Krzeszowicach.
 16. Tak jak w ubiegłym roku wnioskuje o zakup działki i wybudowanie placu zabaw „Gwoźdźcu” w okolicach ulicy Czycza. Ta część miasta jest zdecydowanie najbardziej zaniedbaną częścią. Mieszkańcy nie mają tu żadnego placu rekreacyjnego w związku z tym uważam, że warto aby gmina podjęła działania w celu zrównoważonego rozwoju miasta.
 17. Jest to wniosek, o który zgłaszałem już w tamtym roku. Na terenie miasta Krzeszowice nie ma z prawdziwego zdarzenia siłowni plenerowej, dlatego zasadne jest wyznaczenie miejsca oraz zakup przyrządów do kalisteniki.
 18. Wymiana nawierzchni bądź przebudowa Skate Parku w Krzeszowicach – wniosek, który składałem już do poprzedniego budżetu.
 19. Zabezpieczenie środków finansowych na zadanie realizowane wspólne z powiatem Krakowskim w zakresie modernizacji drogi ul. Legionów Polskich, Czatkowice, aż do Dębnika.
 20. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadnia wspólne z powiatem Krakowskim polegającym na modernizacji ul. Kopalnianej w Zalasiu. Jest to zadanie wskazywane przez mieszkańców jako priorytetowe w tej części Gminy.
 21. Zorganizowanie wewnętrznego transportu zbiorowego po Gminie Krzeszowice. Do tej pory wiele miejscowości narzeka na słaby dojazd do centrum miasta. Są linie które obsługują prywatni przewoźnicy, a Gmina wnioskuje o dofinansowanie ich z zewnętrznych źródeł finansowych. Są też takie linie busów, które są dofinansowane bezpośrednio z Budżetu Gminy np. Busy do Żar. Uważam, że jako gmina turystyczna powinniśmy usystematyzować i ujednolicić politykę transportu publicznego po naszej gminie w taki sposób, aby każda miejscowość miała możliwość komunikacji po całej gminie.

Panie Burmistrzu mam nadzieję, że widzi Pan potrzeby mieszkańców, dlatego bardzo Pana proszę o rozważenie mojej propozycji do budżetu gminy Krzeszowice na 2021 rok. Rozumiem złą sytuacje finansową Gminy dlatego jeśli potrzeby nie znajdą się w budżecie gminy na ten rok, proszę o wprowadzenie ich do wieloletniej prognozy finansowej.