Zapytanie bezpieczeństwo na ul. Targowej w Krzeszowicach

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącymi drogi przeciwpożarowej przy działce o numerze 1660 w Krzeszowicach znajdującej się bezpośrednio przy bloku o numerze 9 na ul. Targowej.

Według mieszkańców na tej drogi występują sytuacje stanowiące zagrożenie dla ruchu pieszego. Mieszkańcy kierowali do Pana już kilka pism w tej sprawie, natomiast nie przyniosły one żadnych realnych działań. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  • Wielokrotnie zapewniał Pan mieszkańców, zarówno przed rozpoczęciem planowanej inwestycji, podczas budowy jak i na spotkaniu osiedlowym, że na nowo wybudowanej drodze będzie dopuszczony ruch jedynie pojazdów specjalnych i że zadba Pan o to, aby wjazd był odpowiednio zabezpieczony. Dlaczego tak się nie stało?
  • Czy Straż Miejska interweniuje podczas niestosowania się kierowców do postawionego znaku drogowego „zakaz wjazdu” na tej drodze?
  • Problem parkingów przy ul. Targowej znany jest od bardzo dawna, dlatego pozwolę sobie zapytać jeszcze – co Pan zrobił lub zamierza zrobić, aby rozwiązać problem parkingów przy ul. Targowej, ale także ul. Armii Krajowej aby z jednej strony zapewnić mieszkańcom miejsca parkingowe, ale także i bezpieczny ruch pieszy?
  • Kiedy mieszkańcy mogą liczyć na rozwiązanie powyższych problemów zarówno miejsc parkingowych, jak i bezpieczeństwa ruchu pieszego?
  • Na jakim etapie jest realizacja dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej?

Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania. Proszę o przemyślenie problemu mieszkańców i podjęcie konkretnych działań.