Zapytanie CKiS lodowisko 2018/2019

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie Art. 24. ust. 2. ustawy o samorządzie gminnym bardzo proszę o udzielenie mi w trybie pilnym następujących informacji:

  1. Jakie środki finansowe zostały zaplanowane i zarezerwowane przez CKiS na uruchomienie i obsługę lodowiska w sezonie zimowym 2018/19?
    2. Jeśli nie nastąpi uruchomienie lodowiska w sezonie zimowym 2018/19, to na jaki cel zostały przesunięte (lub zostaną przesunięte) środki finansowe, które zostały zaplanowane i zarezerwowane przez CKiS na ten cel?

Z góry dziękuje za odpowiedź na moje pytania.