Zapytanie do RDOŚ w sprawie koncepcji drogi przez Puszczę Dulowską

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa z zapytaniem, ponieważ z niepokojem obserwuję rozwój sytuacji w sprawie planowanej budowy drogi łączącej Olkusz z autostradą A4 przez Krzeszowice do węzła w Rudnie.

Podczas rozmów z Mieszkańcami wspólnie ustaliliśmy stanowisko, w którym podkreślamy znaczenie ekologii w inwestycjach na ternie Gminy Krzeszowice. Jak dobrze wiemy pierwsze koncepcje  powyższej inwestycji powstały w 2013 roku, kiedy to wiele samorządów oprotestowało zaproponowane rozwiązania inwestycyjne. To właśnie wtedy do Państwa trafiły wszystkie 3 warianty poprowadzenia tej drogi przez Gminę Krzeszowice. Jeden z nich zakładał poprowadzenie drogi przez Puszczę Dulowską, która jest bardzo wartościowym pod względem ekologicznym terenem, posiadającym ogromny potencjał turystyczny i walory przyrodnicze. To właśnie wtedy Państwo zaopiniowaliście ten wariant negatywnie. Wskazując go jako rozwiązanie znacznie ingerujące w naturalne środowisko i walory przyrodnicze. Obecnie znów do Państwa opinii trafił temat tej inwestycji, jednakże znacznie okrojony, ponieważ dotyczy budowy drogi łączącej autostradę A4 (węzeł w Rudnie) z drogą krajową 79 na terenie Gminy Krzeszowice. Pomimo zmniejszenia zakresu inwestycyjnego proponowane warianty poprowadzenia korytarza praktycznie nie uległy zmianie. Śledząc Państwa wydawane opinie w Biuletynie Informacji Publicznej zauważyłem pewne niezgodności  i w związku z powyższym chciałbym prosić Państwa o odpowiedź na poniższe pytania:

  • Z czego wynika różnica wydanych przez Państwa opinii w zakresie wpływu inwestycji na środowisko? W tej sytuacji należy podkreślić, że w 2013 roku wariant, który ingerował w Puszczę Dulowską został oceniony najbardziej negatywnie, a w 2020 roku całkowicie przeciwnie – został wytypowany jako najbardziej korzystne rozwiązanie.
  • Kiedy poznamy ostateczną opinię Państwa w zakresie poprowadzenia korytarza powyższej inwestycji?
  • Czy przeprowadzaliście Państwo wizję w terenie określającą walory przyrodnicze terenu na którym ma zostać przeprowadzona powyższa inwestycja? Ewentualnie – czy istnieje protokół lub protokoły z takiej lub takich wizji lokalnych? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie kopii tych protokołów w wybrany przez Państwa sposób. Myślę, że bez wizji w terenie nie będą Państwo w stanie rzetelnie określić wpływu każdego z wariantów na środowisko.

Z góry dziękuje za odpowiedź na powyższe pytania.