Zapytanie dotyczące lektur w bibliotece szkolnej w Zalasiu

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z ostatnią skargą na Pana Panie Burmistrzu i Panią Dyrektor Szkoły w Zalasiu będącą przedmiotem dyskusji podczas 51 Sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach chciałbym zapytać o dalsze rozwiązanie sprawy Pani Skarżącej. Mam świadomość, że od nowego roku szkolnego przyjdzie nowa Pani Dyrektor, dlatego zależy mi na tym, aby temat zgłaszany przez mieszkańców został jak najszybciej rozwiązany.

W mojej ocenie zgłaszany problem zarówno w petycji jak i w skardze został częściowo rozwiany pismem oznaczonym sygnaturą ZSZ/07/07-1/2022 z dnia 14.02.2022 r. w którym Pani Dyrektor stwierdza, że szkoła nie potrzebuje żadnych dodatkowych środków na zakup lektur szkolnych, a także w przypadku zgłoszenia przez nauczyciela lub rodzica informacji o problemie z dostępem do lektur to szkoła niezwłocznie zamówiłaby potrzebną liczbę książek i po 3-4 dnia książki byłyby do odebrania w szkole.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Kiedy Pani Dyrektor Szkoły w Zalasiu zamierza kupić książki zgodnie zezgłoszonym zapotrzebowaniem przez rodziców i udzieloną deklaracją w odpowiedzi o numerze ZSZ/07/07-1/2022?

Myślę, że rodzice klasy 3, którzy zgłaszali problem przede wszystkim oczekiwali kupna kilku egzemplarzy lektur szkolnych, a nie rozpoczęcia formalnych przepychanek z samorządem, czy dyrekcja szkoły, dlatego tak ważne jest, aby lektury zostały uzupełnione. Minęło już ok. 5 miesięcy od zgłoszenia zapotrzebowania przez rodziców i książki nadal nie zostały kupione. Oczywiście nie chodzi tutaj o zakup każdej lektury dla każdego ucznia, ale o uzupełnienie o kilka kompletów zasób szkoły. W piśmie Pani Dyrektor można wyczytać, że koszt egzemplarza wynosi od 18 zł do 26 zł, co pozwala stwierdzić, że zakup 5/6 egzemplarzy z kilku najczęściej używanych przez nauczycieli lektur nie powinno stanowić żadnych problemów.