Zapytanie dot. skweru historycznego otwartego na 700-lecie Tenczynka

Szanowny Panie Burmistrzu,
Mając na uwadze sprawy mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z zapytaniem dotyczącym skweru historycznego otwartego na 700-lecie Tenczynka.

Skwer został otwarty blisko 3 lata temu i posiada siedem głazów z ważnymi datami z historii Polski. Kamienie pochodzą z kamieniołomu w Dębniku i Dubiu. Obecnie jeden z głazów z datą 1410 jest znacząco ukruszony.
Swoim wyglądem odstaje od pozostałych kamieni i wpływa na estetykę całego skweru na Górce Sieradzkiej w Tenczynku. Dodatkowo skwer jest bardzo często odwiedzany przez turystów i traktowany jako przystanek w zwiedzaniu naszej pięknej gminy. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

• Czy gmina Krzeszowice może wymienić uszkodzony kamień? Być może udałoby się nawet bezpłatnie zorganizować taki kamień z kopalni w Dębniku lub Dubiu.

Proszę o podjęcie działań w tym zakresie. Jako załącznik przekazuje zdjęcie zrobione przez mieszkańca przedstawiające znacząco uszkodzony
kamień w skwerze na Górce Sieradzkiej w Tenczynku