Zapytanie dotyczące dojazdu do nieruchomości mieszkańców drogą nr 418 w Paczółtowicach

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców Paczółtowic zwracam się do Pana z zapytaniem dot. dojazdu do nieruchomości mieszkańców drogą nr 418.

W jednym miejscu tej drogi występuje zwężony i sporny odcinek, który powoduje problem z dojazdem mieszkańców do swoich nieruchomości. Według danych z Urzędu Miejskiego w ostatnim czasie doszło do pomiaru ustalenia przebiegu granic, który wykazał spór. Pan Panie Burmistrzu zadeklarował rozpoczęcie procedury wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego.  W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Na jakim etapie jest postępowanie rozgraniczeniowe?
  • Kiedy mieszkańcy będą mieli rozwiązany problem wynikający z braku ustalenia przebiegu granic?