Zapytanie dotyczące licznych awarii sieci wodociągowej w Siedlcu

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącymi sołectwa Siedlec, gdzie od dłuższego czasu w czasach Pandemii, czyli w czasach gdzie niezbędną czynnością jest mycie rąk – w sołectwie pojawiały się poważne awarie wody i mieszkańcy byli odęci od jej dostaw w swoich domach.

Pytanie kieruję do Pana, a nie spółkę Wodociągi i Kanalizacja, ponieważ jako samorząd dofinansowaliśmy spółkę w ogromnymi kwotami, a w dodatku wielu mieszkańców wsi twierdzi, że taka sytuacja miała miejsce z powodu zaniedbań ze strony urzędu. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czym spowodowane były liczne awarie sieci wodociągowej w sołectwie Siedlec?
  • Kto jest odpowiedzialny za dopuszczenie do takiej sytuacji?
  • Co Gmina zamierza zrobić, aby uniknąć na przyszłość takich sytuacji w naszej gminie?

Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania