Zapytanie dotyczące listów intencyjnych firm zainteresowanych SAG w Miękini

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze rozwój gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami od mieszkańców dotyczącymi przedsiębiorstw zainteresowanymi inwestycjami w Strefie Aktywności Gospodarczej w Miękini.

Podczas XXV Sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 17 września 2020 r. odpowiedział Pan na moje zapytanie w tej sprawie twierdząc, że są pewne listy intencyjne podpisane z przedsiębiorcami, ale ze względu na prośbę zachowania poufności nie może Pan przedstawić szczegółów. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  • Ile przedsiębiorstw podpisało listy intencyjne o zamiarze inwestycji w Strefie Aktywności Gospodarczej w Gminie Krzeszowice?
  • Jakimi branżami zajmują się powyższe przedsiębiorstwa?
  • Proszę o załączenie wszystkich listów intencyjnych do odpowiedzi na powyższe zapytanie z zachowaniem poufności danych firm (zakrywając dane firm).
  • Podczas sesji wspomniał Pan też o rozmowach z przedsiębiorstwami w związku z tym proszę też o odpowiedź ile rozmów zostało przeprowadzonych? Czy w wyniku tych rozmów pojawiły się jakieś wiążące deklaracje? Czy istnieją notatki, lub protokoły z rozmów, które Pan jako Przedstawiciel Gminy prowadził z potencjalnymi inwestorami? Jeśli tak, proszę o dołączenie do odpowiedzi na zapytanie – jeśli dane są poufne tak samo jak powyżej proszę zakryć dane przedsiębiorstwa.

Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania