Zapytanie dotyczące remontu chodnika przy ul. Kościuszki do bloku 40.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze sprawy mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z zapytaniem dotyczącym remontu chodnika przy ul. Kościuszki do bloku 40.

Według mieszkańców została przeprowadzona wizja lokalna w terenie z udziałem Inspektorów Wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury, oraz Przewodniczącej Zarządu Osiedla Parkowego w celu ustalenia zakresu prac koniecznych do wykonania, oraz ich wyceny.  Według pisma z dnia 3 marca 2021 roku o sygnaturze WIT.7225.3.52.2021.MŁ trwały rozmowy pomiędzy Burmistrzem, Zarządcą nieruchomości, oraz Zarządem osiedla celem współudziału środków finansowych potrzebnych do realizacji chodnika. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Na jakim etapie jest realizacja inwestycji?
  • Co mieszkańcy muszą zrobić, aby udało się polepszyć im dojście do bloku?
  • Czy zostały już ustalone wysokości współudziału środków finansowych potrzebnych do realizacji chodnika?
  • Kiedy będzie realizowana inwestycja?