Zapytanie dotyczące rozwiązania zespołu ds. Poprawy jakości powietrza w Gminie Krzeszowice.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniem dotyczącym rozwiązania zespołu ds. Poprawy jakości powietrza w Gminie Krzeszowice.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2021 z dniem 14 stycznia 2021 roku rozwiązał Pan zespół ds. Poprawy jakości powietrza w Gminie Krzeszowice.  W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy Gmina Krzeszowice osiągnęła już zamierzony cel do którego został powołany zespół ds. Poprawy jakości powietrza w Gminie Krzeszowice?
  • Czy po rozwiązaniu zespołu zostało przygotowane sprawozdanie z działalności powyższego zespołu? Jeśli tak, proszę o dołączenie do odpowiedzi.
  • Jeśli nie, to dlaczego nie sporządzono podsumowania z zakresu działania zespołu, oraz efektu jego funkcjonowania?
  • Czy będzie powoływany nowy zespół w sprawie poprawy jakości powietrza w Gminie Krzeszowice?
  • Czy w tym roku będzie realizowany gminny program wymiany kotłów dla mieszkańców Gminy Krzeszowice?

 

Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytanie.