Zapytanie dotyczące zakupu działki za przedszkolem w Krzeszowicach

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się do Pana z pytaniem, który nurtuje wiele mieszkańców naszej gminy.

Podczas spotkań z mieszkańcami dostaje liczne pytania dotyczące zakupu działki za przedszkolem w Krzeszowicach.

Wczoraj na spotkaniu w sprawie przywrócenia statusu uzdrowiska dla gminy Krzeszowice, powiedział Pan, że ten teren będzie przeznaczony pod inwestycje związaną właśnie z przywróceniem tego statusu, dlatego mieszkańcy zainteresowani są głównie tym co ma się tam znajdować? Jakie inwestycje planuje Pan przeprowadzić na tych terenach?  Czy będą także przeprowadzane inwestycje w tzn. „dzikich plantach”? Jeśli tak, to co tam będzie?

Proszę o odpowiedź na powyższe pytania, ponieważ mieszkańcy są zainteresowani przyszłymi działaniami rozwojowymi naszej gminy.