Zapytanie dotyczące zamówień publicznych

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze rozwój gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami od mieszkańców dotyczącymi zamówień publicznych które zostały rozstrzygnięte. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  • Czy od 1 stycznia 2018 r. do 28 grudnia 2020 r. w postępowaniach o zamówienie publiczne w Gminie Krzeszowice i jej jednostkach organizacyjnych rozstrzygnięto któreś z zamówień publicznych z odrzuceniem oferty z powodu rażąco niskiej ceny?
  • Jeśli tak, proszę o informację o szczegółach takiego zamówienia z wykazem wszystkich oferentów, cen oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania.