Zapytanie Kino Samochodowe

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącymi organizacji seansów samochodowych w Krzeszowicach.

W lokalnej gazecie Przełom Chrzanowski pojawiła się informacja, że ze względu na trwającą epidemię korona wirusa władze Krzeszowic postanowiły zrekompensować mieszkańcom odwołane wydarzenia w plenerze organizując kilka seansów samochodowych.W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Ile Gmina planuje zorganizować seansów samochodowych?
  • Jaką kwotę Gmina przeznaczyła na wydarzenia kulturalne w 2020 roku, które nie odbędą się z powodu pandemii COVID-19?
  • Jaki jest koszt całkowity organizacji seansów samochodowych?
  • Czy będzie jakaś inna alternatywa dla osób nie posiadających samochodów, oczywiście spełniająca wszystkie procedury bezpieczeństwa?

 

Z góry dziękujęza odpowiedź na powyższe pytanie.