Zapytanie Obwodnica Krzeszowic

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze rozwój gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącymi budowy obwodnicy Krzeszowic.

Wiele samorządów szuka rozwiązań pozwalających zmniejszyć ruch samochodowy i wykluczyć ruch pojazdów ciężarowych centrach miast. Mam wrażenie, że w naszej Gminie nie szuka się takich rozwiązań pomimo, że w planach Gminy Krzeszowice jest ubieganie się o status uzdrowiska. Obecnie każdego dnia przejeżdża mnóstwo samochodów ciężarowych z Kopalni Czatkowice przez ulicę Legionów Polskich, dodatkowo w planach jest otwarcie kolejnej kopalni w Dębniku, której ruch kołowy z pewnością też będzie odbywał się tą drogą przez centrum miasta. Warto wspomnieć, że ulica Legionów Polskich będzie granicą planowanego obszaru uzdrowiskowego, dlatego tak zasadne jest przeprowadzenie analizy i wytypowanie korytarza dla obwodnicy Krzeszowic i uwzględnienie go w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzeszowice. A następnie znalezienie środków finansowych (przy ewentualnej współpracy z kopalniami) i wykonanie inwestycji.  Nie trzeba wspominać, że jadące samochody ciężarowe przez centrum miasta wielokrotnie się zatrzymują co bardzo negatywnie wpływa na zanieczyszczenie powietrza w ścisłym centrum Krzeszowic. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy Gmina ma w planach budowę obwodnicy Krzeszowic pozwalającą przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych poza centrum miasta?
  • Jeśli tak, to jak będzie przebiegać korytarz obwodnicy?
  • Kiedy Gmina planuje przystąpić do rozpoczęcia działań nad rozwiązaniem problemu ruchu kołowego ciężarówek z kopalni przez ulicę Legionów Polskich?
  • Ile obecnie samochodów ciężarowych przejeżdża w ciągu pełnego dnia przez ulicę Legionów Polskich? Oraz o ile wzrośnie ta liczba po otwarciu kopalni w Dębniku?
  • Na jakim etapie jest sprawa otwarcia Kopalni w Dębniku? Kiedy planowane są kolejne spotkania z mieszkańcami w tej sprawie przed wydaniem decyzji środowiskowej przez Gminę?

 

Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytanie.