Zapytanie Ogródki Działkowe Kolejarz

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącymi likwidacji  Rodzinnych Ogródków Działkowych „KOLEJARZ” na terenie miasta Krzeszowice.

Już w zeszłym roku 12 października skierowałem do Pana drugie zapytanie w tej sprawie, wtedy podkreślał Pan, że ze względu na obecny etap prac nie mógł Pan podać wiarygodnych danych dotyczących kwot, a także podkreślił, że obecnie trwały przygotowania dokumentacji pozwalającej na podjęcie dalszych formalnych kroków. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na powyższe pytania:

  • Ile będzie kosztowało przeniesienie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Kolejarz” zgodnie z przepisami Polskiego Związku Działkowców? Proszę o podanie w miarę możliwości dokładnej analizy finansowej z podziałem na zadania związane z likwidacja (między innymi odszkodowaniami), ale także i stworzeniem nowego miejsca (zagospodarowaniem terenu) pod ROD.
  • Na jakim etapie jest aktualnie proces przeniesienia ROD przez Gminę Krzeszowice? I kiedy jako Rada Miejska możemy spodziewać się rozpoczęcia realizacji inwestycji tam zaplanowanych?
  • Gdzie dokładnie planowane jest przeniesienie ROD? I czy warunki zarówno wielkości działek przeznaczonych pod Rodzinne Ogródki Działkowe, jak i rodzaj gleby w nowym miejscu będą zbliżone do obecnego terenu ?

Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania.