Zapytanie oświetlenie przejścia w stronę ul. Długiej w Krzeszowicach

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców Gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącymi oświetlenia przejścia działki 1278/39 w Krzeszowicach biegnącej od ul. Legionów Polskich pomiędzy „pasażem TP”, a „Bunkrem” w stronę ul. Długiej.

Od kilku tygodni mieszkańcy zgłaszają, że pomimo wykonania oświetlenia tego przejścia ze środków publicznych jest ono nie używane lub nastąpiła tam awaria w wyniku czego latarnie nie świecą. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  • Dlaczego nie świecą latarnie przy wyżej wskazanym przejściu?
  • Czy brak oświetlenia jest spowodowany wystąpieniem awarii świeżo wykonanych latarni? Czy latarnie są po prostu nie używane np. w celach oszczędnościowych?

Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania.