Zapytanie projekty LGD

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącymi pozyskania środków zewnętrznych z projektów organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, która działa, także na terenie naszej gminy.

Ostatnio LGD organizowało dwa bardzo ciekawe projekty, które mogłyby pozwolić realizować potrzeby naszych mieszkańców. Pierwszy dotyczył przyznania pomocy (refundacji 63,63% kosztów kwalifikowanych) na operacje z zakresu: budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w której świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne. Drugi zaś dotyczył wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, ale także i zachowania dziedzictwa lokalnego. Ten drugi projekt również był w formie refundacji dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w wysokości 63,63% kosztów, a dla Organizacji pozarządowych nawet 100% kosztów. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na powyższe pytania:

  • Czy Gmina złożyła wniosek na pierwszy lub drugi projekt? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to który i w jakim zakresie będzie realizowany?
  • Czemu Urząd Gminy nie przesyła tak ciekawych projektów do Organizacji Pozarządowych działających na obszarze naszej Gminy? Ten 2 projekt pokrywa 100% kosztów poniesionych przez NGO, dlatego myślę, że wiele stowarzyszeń chciałoby się włączyć w takie projekty, a to mogłoby być tylko z korzyścią dla naszych mieszkańców.
  • Czy Gmina Krzeszowice korzysta z projektów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania „Nad Białą Przemszą”? Jeśli tak, to jakie projekty zostały z niej wykonane? Jeśli nie, to dlaczego?

Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania. Proszę o rozważenie stworzenia miejsca lub bazy informacyjnej w Gminie, gdzie Organizacje Pozarządowe mogłyby na bieżąco śledzić prowadzone projekty przez różne instytucje. Rozwój organizacji 3 sektora to jedyny sposób na budowanie świadomego i aktywnego społeczeństwa.