Zapytanie przebudowa ul. Poprzecznej i Czycza

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącymi projektu ul. Poprzecznej w Krzeszowicach.

Wiemy, że Gmina wytypowała firmę, która zaprojektuje daną inwestycję, a także pozyska decyzję ZRID pod budowę drogi biegnącej wzdłuż ul. Poprzecznej i Czycza, aż do połączenia z drogą krajową. Podczas komisji Rozwoju omawiana była koncepcja przygotowana przez projektanta powyższej inwestycji. Część Radnych uwzględniła potrzebę przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych w zakresie koncepcji realizacji inwestycji. Takie spotkanie ze stronami powyższej inwestycji się odbyło, jednakże nie poinformowano o terminie części mieszkańców na których działkach planowana jest realizacja inwestycji. W związku z powyższym część stron nie miała możliwości zapoznania się z koncepcją realizacji tej inwestycji. Pozwoliłem sobie ostatnio zadzwonić do referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego Gminy Krzeszowice, gdzie dostałem informację, że koncepcja przedstawiona mieszkańcom i Radnym na komisji może jeszcze ulec zmianie, dlatego zwracam się do Pana o odpowiedź na poniższe pytania:

  • Jak wyglądać będzie ostateczna wersja koncepcji przebudowy ul. Poprzecznej i Stanisława Czycza w Krzeszowicach?
  • Czy zostały wyprowadzone jakieś zmiany koncepcji po przedstawieniu jej części Mieszkańcom oraz Radnym Rady Miejskiej (komisji Rozwoju)? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to czy jest to ostateczna wersja koncepcji?
  • Czy zostanie zorganizowane spotkanie z projektantem dla stron, które nie zostały poinformowane o terminie wyłożenia koncepcji powyższej inwestycji?
  • Dlaczego nie zostali poinformowani o wyłożeniu koncepcji powyższej inwestycji wszyscy mieszkańcy będący stronami w tym zadaniu?

 

Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania.