Zapytanie dotyczące przebudowy skrzyżowania na ul. 3 maja, drogi krajowej 79 (Kościuszki) i ul. św. Floriana.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącymi przebudowy skrzyżowania na ul. 3 maja, drogi krajowej 79 (Kościuszki) i ul. św. Floriana.

Mam świadomość, że to zadanie nie dotyczy bezpośrednio naszego samorządu gminnego, ponieważ droga 3 maja jest drogą powiatową, a ul. Kościuszki drogą wojewódzką, natomiast cała planowana inwestycja będzie odbywać się na terenie naszego miasta, dlatego postanowiłem właśnie do Pana napisać w tej sprawie. Wśród mieszkańców narasta obawa spowodowana brakiem informacji w zakresie realizacji tego zadania, dlatego proszę o odpowiedź na poniższe pytania lub skierowanie pisma do instytucji realizującej powyższą inwestycję:

  • Jak wyglądać będzie przebudowa powyższego skrzyżowania? Czy będzie to rondo? Czy sporządzona jest już koncepcja na powyższą inwestycje? Jeśli tak, proszę o dołączenie zeskanowanej koncepcji lub planu inwestycji.
  • Czy gmina będzie partycypować w kosztach inwestycji? Jeśli tak, jakiego rzędu będą to kwoty?
  • Czy budowa danej inwestycji będzie wpływać na obecne zagospodarowanie działek między innymi na ogródki działkowe, czy prywatne działki? Jeśli tak, to na które?
  • Na kiedy planowane jest rozpoczęcie inwestycji? Czy istnieje określony już terminarz dla realizacji powyższego zadania? Jeśli tak, proszę także określenie planowanego rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

 

Z góry dziękujęza odpowiedź na powyższe pytania.