Interpelacja sprzęt do zdalnej nauki

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie programu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych.

Stan faktyczny:

Stan Pandemii Covid-19 w naszym kraju każdego dnia się pogarsza, wzrost zachorowań mieszkańców rośnie co wpływa na podjęcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego działań związanych z Pakietem Edukacyjnym. Obecnie dzieci i młodzież w Gminie Krzeszowice uczą się stacjonarnie, jednakże nie wiemy jak będzie wyglądać nauczanie w ciągu najbliższych miesięcy, dlatego kluczowe jest już teraz przeprowadzenie analizy potrzeb dzieci i dostosowanie ich do możliwości prowadzenia nauki zdalnej przez zakup odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. Na pewno wśród naszego młodego społeczeństwa znajdą się dzieci, które nie posiadają komputera, dlatego zwracam się do Pana, Panie Burmistrzu o przeprowadzenie analizy potrzeb i włączenie się w Małopolską Tarczę Antykryzysową w zakresie Pakietu Edukacyjnego.

Pytania:

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994)  proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy Gmina Krzeszowice planuje przeprowadzenie analizy ile dzieci potrzebuje sprzęt do ewentualnej zdalnej nauki w szkole? Ostatnio nie mogliśmy rzetelnie określić liczby takich dzieci z racji tego, że szkoły podczas określania zapotrzebowania były zamknięte i kontakt z rodzicami i dziećmi był znacząco ograniczony.
  • Czy Gmina Krzeszowice włączy się w projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego? Po ostatnim Programie Operacyjnym Cyfrowa Polska udało się zakupić 42 laptopy dla dzieci, jednakże nie zagwarantowało to zapewnienia dostępu do zdalnego trybu wszystkim zgłoszonym dzieciom, dlatego obecny projekt organizowany przez województwo może uzupełnić zapotrzebowanie na odpowiedni sprzęt.

Z góry dziękuje za odpowiedź na powyższą interpelację.