Zapytanie Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze rozwój gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami od mieszkańców dotyczącymi wstąpienia Gminy Krzeszowice do stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Podczas XX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach w dniu 9 kwietnia 2020r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Krzeszowice do  tego Stowarzyszenia. W uzasadnieniu Uchwały wyczytamy, że przystąpienie do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska umożliwiłoby realizację zadań w zakresie promowania przedsiębiorczości, rozwijania infrastruktury drogowej, wspierania zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, działań z zakresu poprawy jakości powietrza, inwestowanie w sektor gospodarki odpadami i w rozwój infrastruktury społecznej. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  • Czy Gmina Krzeszowice należy do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska? Jeśli tak, to od kiedy? Jeśli nie, to dlaczego nie należy?
  • Czy Gmina Krzeszowice skorzystała z możliwości jakie daje Stowarzyszenie na realizację zadań w zakresie promowania przedsiębiorczości, rozwijania infrastruktury drogowej, wspierania zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, działań z zakresu poprawy jakości powietrza, inwestowanie w sektor gospodarki odpadami i w rozwój infrastruktury społecznej? Jeśli tak, proszę o wskazanie zadań które zostały zrealizowane dzięki współpracy z Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska?

Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania.