Zapytanie Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice

Szanowny Panie Prezesie,

Działając na podstawie Art. 24. ust. 2. ustawy o samorządzie gminnym bardzo proszę o udzielenie mi w trybie pilnym następujących informacji:


1. Kiedy zostało utworzone w spółce stanowisko „Specjalisty ds. Planowania i Kontroli”?
2. Jaki był powód utworzenia w spółce stanowiska „Specjalisty ds. Planowania i Kontroli”?
3. Proszę wymienić imiona i nazwiska osób, które od roku 2014 do dzisiaj były i są zatrudnione na stanowisku „”Specjalisty ds. Planowania i Kontroli”.
4. Proszę o podanie, osoby na jakich stanowiskach i z jakiego działu (jakich działów) wykonywały przed utworzeniem stanowiska „Specjalisty ds. Planowania i Kontroli” obowiązki, które aktualnie wykonuje osoba zatrudniona na tym stanowisku?
5. Jakie wymagania dotyczące wykształcenia, posiadanych kwalifikacji i doświadczenia były stawiane przy zatrudnianiu Pana Leszka Słoty na to stanowisko?
6. W jaki sposób i gdzie spółka ogłosiła rekrutację na stanowisko  „Specjalisty ds. Planowania i Kontroli”, w wyniku której został zatrudniony Pan Leszek Słota? Ilu było kandydatów na to stanowisko?

Proszę również o udostępnienie kopii następujących dokumentów:

1. Umowy zatrudnienia Pana Leszka Słoty wraz ze wszystkimi aneksami od momentu jej zawarcia.
2. Zakresu obowiązków dla tego stanowiska ze wszystkimi zmianami od 2014 roku.
3. Wszystkich analiz, planów, ekspertyz, wyników kontroli, które wykonał Pan Leszek Słota w ramach pełnienia swoich obowiązków na stanowisku „Specjalista ds. Planowania i Kontroli” od momentu zawarcia z nim umowy.

Z góry dziękuje za odpowiedź na moje pytania.