Analiza: Wymierające Krzeszowice po godzinie 17:00?

Czy zastanawialiście się kiedyś, co jest przyczyną wymierających Krzeszowic po godzinie 17.00?
Być może duży wpływ na to ma obecne zjawisko depopulacji, czyli migracji z naszej gminy (najczęściej młodzieży) do dużych miast. Ta tendencja ma znaczący wpływ na strukturę wieku w naszej miejscowości.

Jeśli popatrzymy na statystyki ludności to zauważymy, że w pomiędzy 2021, a 2022 rokiem liczba mieszkańców gminy Krzeszowice zmniejszyła się aż o 202 osoby, przy czym regres dotyczył tylko młodzieży i mieszkańców w wieku produkcyjnym.  Ta tendencja utrzymuje się niestety od kilku lat …

Dodatkowo ujemny przyrost naturalny prowadzi do dalszego wyludniania się naszej miejscowości. Jest to samonakręcająca się spirala. Gmina tracąca funkcje społeczno-gospodarcze przestaje być atrakcyjna dla przedsiębiorców. Wynika to z trudności w znalezieniu osób chętnych i przeszkolonych do pracy, a popyt na produkowane towary i oferowane usługi staje się niski. Naszym zdaniem w odpowiedzi na tę narastającą tendencję, władze samorządowe Krzeszowic powinny budować sprawną infrastrukturę usług publicznych i społecznych, a także w działaniach strategicznych zwrócić uwagę na potrzeby młodzieży.

W naszej ocenie gmina Krzeszowice boryka się z m.in. z wyludnieniem, smogiem, słabym rozwojem budownictwa mieszkaniowego, ograniczonym rynkiem pracy i niełatwym dostępem do usług ochrony zdrowia.

Niewielki zakres oferty kulturalnej dla młodzieży powoduje, że szuka jej w dużych miastach, gdzie jest ona bardzo szeroka. Do tego dochodzi niewielka oferta mieszkań oraz ich wysokie ceny na rynku wtórnym, co nie sprzyja zapuszczaniu korzeni w Krzeszowicach. Dodatkowo brak ofert ciekawej pracy w gminie Krzeszowice prowadzi do sytuacji, w której młodzi ludzie podejmują decyzje o zmianie miejsca zamieszkania i opuszczeniu Krzeszowic.

Dużym problemem jest także dostęp do opieki medycznej w małych miastach. Jeśli mieszkaniec chce zapisać się do lekarza specjalisty, to często go nie ma, albo przyjeżdża raz w tygodniu czy miesiącu. Nawet jeśli mieszkaniec posiada skierowanie do specjalisty, to trudno mu jest umówić wizytę na miejscu.

Według naszych badań społecznych aż 73% mieszkańców biorących udział w badaniu wskazało, że w gminie Krzeszowice nie ma wystarczająco dużo mieszkań dla osób młodych chcących tu zostać na stałe (742 mieszkańców), przy czym tylko 6% (63 osoby) było innego zdania. Przeważające są też opinie mieszkańców w zakresie dostępności do mieszkań komunalnych, gdzie 32% mieszkańców jest niezadowolonych (330 mieszkańców), przy 5% (38 badanych) zadowolonych.

Natomiast na pytanie dotyczące łatwości znalezienia ciekawej pracy w gminie Krzeszowice, mieszkańcy aż w 82% (833 mieszkańców) odpowiedzieli, że nie. Natomiast tylko 6% (60 osób) stwierdziła, że tak.

Podobnie wygląda zdanie mieszkańców w zakresie dostępności lekarzy specjalistów w gminie Krzeszowice. 78% (800) badanych wykazało niezadowolenie z dostępności przy 12 % (115) zadowolonych mieszkańców.

Obecnie gmina pracuje nad nową Strategią Gmina Krzeszowice. Warto, aby władze samorządowe uwzględniły w nich oczekiwania społeczne oraz czynniki hamujące negatywne trendy migracji młodzieży. Nie trzeba nikomu przypominać, że przyszłość naszej miejscowości zależy właśnie od młodzieży, ponieważ to oni są przyszłością naszej gminy.