Zapytanie do Wodociągów i Kanalizacji w sprawie zrzutów ścieków

Szanowny Panie Prezesie,

w nawiązaniu do artykułu na portalu internetowym Onet pt. „Polskie rzeki to ściek. „Jak w kraju Trzeciego Świata”” autorstwa Tomasza Borejzy (https://www.onet.pl/informacje/smoglabpl/polskie-rzeki-to-sciek-jak-w-kraju-trzeciego-swiata/ly5v1qm,30bc1058) , w którym znalazła się informacja, że do rzeki Krzeszówki dokonywane są zrzuty surowych ścieków z masą odpadów stałych, co powoduje znaczące zanieczyszczenie rzeki,

Czytaj więcej

Pismo w sprawie dostępności dla Osób z niepełnosprawnością

Szanowny Panie Dyrektorze,

W związku z realizowanym projektem wynikającym z tworzenia nowej wizji Gminy Krzeszowice oraz przeprowadzonych analiz przez nasze Stowarzyszenie, chcielibyśmy zwrócić się do Pana z prośbą o aktualizację informacji zawartych na stronie internetowej Państwa jednostki organizacyjnej Gminy Krzeszowice oraz do wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań.

Czytaj więcej

Wniosek dot. publicznego żłobka w gminie Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

Stowarzyszenie Rzetelna Gmina Krzeszowice aktualnie prowadzi wśród Mieszkańców ankietę oceny jakości życia w gminie Krzeszowice. Badanie wykonywane jest metodą Computer Assisted Web Interview, a w najbliższych miesiącach przeprowadzony zostanie drugi etap w oparciu o metodę Paper and Pen Personal Interview. Z pierwszych analiz danych, które spłynęły od ponad 600 Mieszkańców wynika, że wielu ankietowanych uznało, że dostępność żłobków na terenie Naszej Gminy jest w znacznym stopniu niewystarczająca.

Czytaj więcej