Pismo w sprawie dostępności dla Osób z niepełnosprawnością

Szanowny Panie Dyrektorze,

W związku z realizowanym projektem wynikającym z tworzenia nowej wizji Gminy Krzeszowice oraz przeprowadzonych analiz przez nasze Stowarzyszenie, chcielibyśmy zwrócić się do Pana z prośbą o aktualizację informacji zawartych na stronie internetowej Państwa jednostki organizacyjnej Gminy Krzeszowice oraz do wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań.

Czytaj więcej

Wniosek dot. publicznego żłobka w gminie Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

Stowarzyszenie Rzetelna Gmina Krzeszowice aktualnie prowadzi wśród Mieszkańców ankietę oceny jakości życia w gminie Krzeszowice. Badanie wykonywane jest metodą Computer Assisted Web Interview, a w najbliższych miesiącach przeprowadzony zostanie drugi etap w oparciu o metodę Paper and Pen Personal Interview. Z pierwszych analiz danych, które spłynęły od ponad 600 Mieszkańców wynika, że wielu ankietowanych uznało, że dostępność żłobków na terenie Naszej Gminy jest w znacznym stopniu niewystarczająca.

Czytaj więcej

Zapytanie dotyczące inwestycji przy ul. Młynówka – Gmina Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,
Mając na uwadze sprawy mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącym nowej inwestycji wzdłuż ul. Młyńska oraz ul. Młynówka. Inwestycja o której pisze dotyczyła przebudowy szlaku Trzebinia-Krzeszowice od km 33,326 do 44,800 linii 133 w ramach różnych projektów realizowanych przez PKP Polskie linie kolejowe S.A. Mając świadomość, że droga na dzień składania pisma nie została jeszcze przejęta przez gminę, proszę o zadbanie o interesy mieszkańców, którzy posiadają swoje nieruchomości wzdłuż wyżej wymienionych ulic.

Czytaj więcej