Wniosek dot. publicznego żłobka w gminie Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

Stowarzyszenie Rzetelna Gmina Krzeszowice aktualnie prowadzi wśród Mieszkańców ankietę oceny jakości życia w gminie Krzeszowice. Badanie wykonywane jest metodą Computer Assisted Web Interview, a w najbliższych miesiącach przeprowadzony zostanie drugi etap w oparciu o metodę Paper and Pen Personal Interview. Z pierwszych analiz danych, które spłynęły od ponad 600 Mieszkańców wynika, że wielu ankietowanych uznało, że dostępność żłobków na terenie Naszej Gminy jest w znacznym stopniu niewystarczająca.

Czytaj więcej

Zapytanie dotyczące inwestycji przy ul. Młynówka – Gmina Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,
Mając na uwadze sprawy mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącym nowej inwestycji wzdłuż ul. Młyńska oraz ul. Młynówka. Inwestycja o której pisze dotyczyła przebudowy szlaku Trzebinia-Krzeszowice od km 33,326 do 44,800 linii 133 w ramach różnych projektów realizowanych przez PKP Polskie linie kolejowe S.A. Mając świadomość, że droga na dzień składania pisma nie została jeszcze przejęta przez gminę, proszę o zadbanie o interesy mieszkańców, którzy posiadają swoje nieruchomości wzdłuż wyżej wymienionych ulic.

Czytaj więcej

Zapytanie dotyczące lektur w bibliotece szkolnej w Zalasiu

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z ostatnią skargą na Pana Panie Burmistrzu i Panią Dyrektor Szkoły w Zalasiu będącą przedmiotem dyskusji podczas 51 Sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach chciałbym zapytać o dalsze rozwiązanie sprawy Pani Skarżącej. Mam świadomość, że od nowego roku szkolnego przyjdzie nowa Pani Dyrektor, dlatego zależy mi na tym, aby temat zgłaszany przez mieszkańców został jak najszybciej rozwiązany.

Czytaj więcej

Interpelacja dotycząca Pełnomocnika ds. projektów kluczowych

Szanowny Panie Burmistrzu,
Stan faktyczny:
Obecnie w Gminie Krzeszowice mamy szeroko rozbudowaną władzę wykonawczą składającą się z Pana
Burmistrza i dwóch Wiceburmistrzów. Każdy z Pana zastępców odpowiada za konkretne działania
wynikające z schematu organizacyjnego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj więcej