Zapytanie dot. oznakowania pojazdów osób prowadzących działalność taksówkarską na terenie gminy Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze poprawę identyfikacji wizualnej gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z zapytaniem dotyczącym możliwości oznakowania pojazdów osób prowadzących działalność taksówkarską na terenie gminy Krzeszowice zgodnie z posiadaną licencją symbolem oznaczającym gminę Krzeszowice.

Obecnie na obszarze gminy Krzeszowice jest wydanych 15 licencji na wykonywanie transportu drogowego osobową taksówką. W ostatnim czasie zgłosiło się do mnie kilka osób świadczące właśnie takie usługi z zapytaniem o możliwość użycia herbu lub logotypu gminy Krzeszowice. Dostałem także informację, że już kilka miesięcy temu powyższy temat był zgłaszany do gminy Krzeszowice, jednakże bez podjęcia konkretnych działań ze strony samorządu. W związku
z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  • Czy gmina Krzeszowice zamierza zezwolić oraz ustalić warunki korzystania z logotypu lub herbu gminy Krzeszowice dla osób wykonujących transport drogowy osobową taksówką ? Jeśli tak, to kiedy?

 

Proszę o odpowiedź na powyższe pytania oraz podjęcie działań umożliwiających poprawę identyfikacji wizualnej gminy Krzeszowice dla osób prowadzących działalność taksówkarską w gminie Krzeszowice.