Uwagi do Strategii Gminy Krzeszowice na lata 2023-2033

Podczas konsultacji społecznych w sprawie Gminy Krzeszowice na lata 2023-2033 Stowarzyszenie Rzetelna Gmina Krzeszowice  zgłosiło szereg uwag i zaleceń spójnych z oczekiwaniem mieszkańców.
Pełna lista uwag jest do pobrania poniżej.