Zapytanie do Wodociągów i Kanalizacji w sprawie zrzutów ścieków

Szanowny Panie Prezesie,

w nawiązaniu do artykułu na portalu internetowym Onet pt. „Polskie rzeki to ściek. „Jak w kraju Trzeciego Świata”” autorstwa Tomasza Borejzy (https://www.onet.pl/informacje/smoglabpl/polskie-rzeki-to-sciek-jak-w-kraju-trzeciego-swiata/ly5v1qm,30bc1058) , w którym znalazła się informacja, że do rzeki Krzeszówki dokonywane są zrzuty surowych ścieków z masą odpadów stałych, co powoduje znaczące zanieczyszczenie rzeki,

oraz

działając na podstawie Art. 24. ust. 2. ustawy o samorządzie gminnym bardzo proszę o udzielenie mi w trybie pilnym następujących informacji:

  1. Jaką liczbę zrzutów rocznie z oczyszczalni w Krzeszowicach do Krzeszówki może realizować spółka WiK Krzeszowice wg otrzymanego pozwolenia (decyzji)?
  2. Czy miały i mają miejsce zrzuty surowych ścieków z oczyszczalni w Krzeszowicach do Krzeszówki, jak to sugeruje autor artykułu?
  3. Czy limit roczny liczby zrzutów z oczyszczalni w Krzeszowicach do Krzeszówki jest przekraczana?
  4. Czy zrzuty z oczyszczalni w Krzeszowicach do Krzeszówki są dokumentowane?
  5. Czy w oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach funkcjonuje system monitoringu wizyjnego i rejestracji, który obejmuje miejsca dokonywania zrzutów z oczyszczalni w Krzeszowicach, działający w trybie ciągłym przez cały rok ? Jeśli tak, to czy nagrania są archiwizowane i przechowywane?

Równocześnie proszę Pana Prezesa o komentarz na temat artykułu.