Powołanie Pierwszej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gminie Krzeszowice

Udało się powołać Młodzieżową Radę Gminy Krzeszowice, która ma charakter doradczy.


Od złożenia wniosku do Burmistrza do powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej minęło kilka lat, jednakże w końcu Nam się udało.
Młodzieżowa Rada Miejska ma popularyzować idee samorządności, uczyć odpowiedzialności oraz zwiększyć aktywność ludzi młodych.

Wybory do Młodzieżowej Radny Miejskiej nie odbiegały od tych przeprowadzanych do dorosłej Rady. Gmina została podzielona na osiem okręgów wyborczych. Ich siedzibą były komisje w krzeszowickim gimnazjum, zespole szkół w Nowej Górze, Zalasiu, Woli Filipowskiej, Tenczynku, Krzeszowicach oraz ogólniaku i budowlance. Jeden z okręgów, którego siedzibę wskazał burmistrz, został przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, która uczy się w szkołach poza terenem gminy.

Ilość radnych wybieranych w danym okręgu  zależała od ilości uczniów uczęszczających do danej szkoły. Najmniejsze okręgi wybrały po dwóch radnych, największe czterech. Czterech przedstawicieli w radzie mieli też uczniowie uczący się poza terenem gminy. Kandydatem na radnego mógł zostać uczeń zamieszkały na terenie gminy lub uczęszczający do tutejszej szkoły. Okazuje się więc, że ordynacja wyborcza nie zamykała drogi do MRM uczniom na co dzień mieszkającym w gminach Trzebinia czy Alwernia. Kandydat na radnego musiał jeszcze zebrać dziesięć podpisów.

W trakcie wyborów w szkołach stanęły urny, a nad głosowaniem czuwała komisja. Tak jak w czasie lokalnych wyborów, była  cisza wyborcza. Do rady dostali się ci kandydaci, którzy podczas głosowania otrzymali największą liczbę głosów w swoim okręgu. Kadencja Młodzieżowej Rady trwała dwa lata, młodzi radni spotykali się przynajmniej raz na kwartał.