Interpelacja dotycząca Pełnomocnika ds. projektów kluczowych

Szanowny Panie Burmistrzu,
Stan faktyczny:
Obecnie w Gminie Krzeszowice mamy szeroko rozbudowaną władzę wykonawczą składającą się z Pana
Burmistrza i dwóch Wiceburmistrzów. Każdy z Pana zastępców odpowiada za konkretne działania
wynikające z schematu organizacyjnego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydawałoby się, że tak szeroka i kompetentna kadra samorządowców doskonale radzi sobie z zarządzaniem gminą
Krzeszowice i planowanymi zadaniami oraz inwestycjami, jednakże ku zdziwieniu mieszkańców w dniu
8 października 2021 roku wydał Pan Zarządzenie Nr 289/2021 w sprawie powołania Pełnomocnika
Burmistrza Gminy Krzeszowice ds. projektów kluczowych. Wielu mieszkańców zwraca się do mnie z
wątpliwościami potrzeby kolejnego administracyjnego stanowiska, przy tak dobrze wykwalifikowanym i
szerokim gremium władzy wykonawczej w gminie.
W związku z powyższym zwracam się do Pana z następującymi pytaniami:
• Jakie działania od początku kadencji podjął ze swojej inicjatywy Wiceburmistrz Witold Kulczycki
dla poprawy jakości życia mieszkańców, oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego w
Krzeszowicach? Jakie są efekty Jego działań? Co Mieszkańcy zyskali dzięki działalności Pana
Wiceburmistrza Witolda Kulczyckiego? Jakie plany działań w najbliższym czasie ma Pan Witold
Kulczycki w ramach pełnienia swojego stanowiska?
• Jakie działania od początku kadencji podjął ze swojej inicjatywy Wiceburmistrz Adam Godyń dla
poprawy jakości życia mieszkańców, oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach?
Jakie są efekty Jego działań? Co Mieszkańcy zyskali dzięki działalności Pana Wiceburmistrza
Adama Godynia? Jakie plany działań w najbliższym czasie ma Pan Adam Godyń w ramach
pełnienia swojego stanowiska ? Jak poprawiła się jakość powietrza w Gminie Krzeszowice odkąd
Pan Adam Godyń pełni funkcje Wiceburmistrza?
• Jaki jest zakres kompetencji i obowiązków Pełnomocnika ds. projektów kluczowych? Czy funkcja
pełnomocnika jest dodatkowo płatna? Jeśli tak, to jaka jest to kwota? Jakie dokładnie działania
będzie podejmował pełnomocnik w celu realizacji swoich zadań? Czy Pani inspektor wybrana na
pełnomocnika będzie wykonywała swoje wcześniejsze zadania wynikające ze stanowiska które
pełni w Referacie Promocji i Współpracy w Wydziale Organizacyjnym? Jeśli tak, to jakie? Proszę
przedstawienie zakresu obowiązków nowo wybranej Pani Pełnomocnik ds. Projektów
Kluczowych uwzględniając zarówno nowe obowiązki jak i obowiązki wynikające z stanowiska
które pełni w Referacie Promocji i Współpracy w Wydziale Organizacyjnym.
• Jakimi sprawami zajmuję się Burmistrz wraz z Wiceburmistrzami, skoro został powołany
Pełnomocnik ds. projektów kluczowych, który ma się zajmować sprawami kluczowymi?
Proszę o odpowiedź na WSZYSTKIE zadane pytania.