Interpelacja dotycząca wpływu Polskiego Ładu na rozwój społeczno-gospodarczy w Gminie Krzeszowice.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze rozwój gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z interpelacją dotyczącą wpływu Polskiego Ładu na rozwój społeczno-gospodarczy w Gminie Krzeszowice.

Rząd RP planuje wprowadzić nowy program rozwoju na najbliższą dekadę dla Polski. Program ten dotyczy zmian w wielu obszarach, w tym też samorządach gminnych. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku może znacząco odbić się na finansach gminy Krzeszowice. Według wyliczeń związku miast polskich, oraz unii metropolii polskich dla naszej gminy będzie to strata w wysokości ponad 9,5 miliona złotych rocznie. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Jakie działania zamierza Pan podjąć, aby zapewnić stabilną sytuacje finansową Gminy Krzeszowice?
  • Jakie podejmie Pan działania w celu utrzymania dalszego tempa inwestycyjnego w gminie przy znacząco mniejszych środkach w budżecie gminy?
  • Czy zmniejszenie środków w budżecie gminy poprzez wprowadzenie rządowego programu Polski Ład będzie skutkować podniesieniem lokalnych opłat lub podatków dla mieszkańców gminy Krzeszowice?