Wniosek Dyżury Radnych Rady Miejskiej na Sołectwach

Szanowny Panie Przewodniczący,

Mając na uwadze sprawy mieszkańców Gminy Krzeszowice proszę o niezwłoczne ustalenie terminów dyżurów Radnych Rady Miejskiej z sołectw, oraz podanie ich do informacji publicznej. Mijają już dwa miesiące, odkąd zostaliśmy Radnymi, a mieszkańcy z sołectw nie mają możliwości przyjścia i porozmawiania o swoich problemach.

Radni Rady Miejskiej wybrani z okręgu pierwszego, czyli miasta mają już wyznaczone terminy dyżurów, oraz miejsce jego sprawowania. Proszę także o informacje:

  • gdzie będą pełnić dyżury Radni z okręgów wyborczych 2 i 3 (sołectw)?
  • Czy będą organizowane dyżury Radnych w miejscowościach Paczółtowice, Siedlec, Dubie, Żary, Miękinia, Frywałd i Rudno, czyli w miejscowościach w których nie mieszkają Radni Rady Miejskiej?

Nie możemy pozwolić, aby obecna ordynacja wyborcza wpłynęła na mniejszą dostępność do dyżurów z Radnymi Rady Miejskiej dla mieszkańców sołectw lub osiedli w których kandydaci na Radnych się nie dostali. Obecnie są sołectwa lub osiedla, które mają w Radzie Miejskiej po dwóch Radnych np. Czerna czy Tenczynek,.

Czy Pan Przewodniczący może rozdysponować dyżury Radnych w sołectwach lub osiedlach z okręgów wyborczych, w których Radni zostali przez mieszkańców wybrani? Jeśli Pan Przewodniczący jest temu przeciwny, to proszę o wyznaczenie mi raz na kwartał oficjalnego dyżuru w sołectwach lub osiedlach, w których dyżury się nie odbywają.

Biorąc pod uwagę liczne pytania mieszkańców warto zadbać o możliwość spotkania się z Radnym Rady Miejskiej w miejscowości, w której mieszkają.