Interpelacja Inwestycja Park and Ride koło PKP

Szanowny Panie Burmistrzu,

W najbliższych latach Gmina Krzeszowice będzie realizowała jedną z kluczowych inwestycji dotyczącą rozwoju gospodarczego. Inwestycja Park and Ride będzie wpływać na funkcjonowanie większości mieszkańców korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Inwestycja na tak szeroką skalę, która będzie kosztowała ponad 4 miliony złotych powinna być zaplanowana i prowadzona w przemyślany sposób.

W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994)  proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy w Gminie Krzeszowice były wykonane wizje lokalne mające na celu oszacowanie liczby parkujących samochodów na parkingu przy dworcu PKP w Krzeszowicach w zależności od dnia tygodnia i pory dnia? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie protokołów z tych wizji lokalnych.
  • Czy w Gminie Krzeszowice były wykonane analizy mające na celu oszacowanie minimalnej liczby koniecznych miejsc parkingowych na parkingu przy dworcu PKP po zakończeniu modernizacji linii kolejowej przebiegającej przez Krzeszowice? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie tych analiz.
  • Zaplanowana inwestycja zakłada powstanie 146 miejsc postojowych przy dworcu PKP w Krzeszowicach. Dochodzą do mnie głosy mieszkańców, że liczba 146 miejsc jest stanowczo za mała, w związku z czym wielu mieszkańców gminy będzie miało duży problem ze znalezieniem miejsca na zaparkowanie samochodu. Proszę o wskazanie miejsc do parkowania przy dworcu PKP w Krzeszowicach, gdzie swoje pojazdy będą mogli pozostawiać ci mieszkańcy, dla których zabraknie miejsc na parkingu Park and Ride?
  • Projekt Park and Ride obejmuje tylko część obecnej działki przeznaczonej pod parking przy PKP. Proszę o informację, jak Gmina zamierza zagospodarować pozostałą część działki, nie przewidzianą w inwestycji P&R?

Z góry dziękuje za odpowiedź na moje pytania.