Interpelacja Inwestycja ul. Stanisława Czycza

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze sprawy  mieszkańców domów usytuowanych w ciągu ulicy Stanisława Czycza, proszę o informacje, czy remont tej drogi odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i bez opóźnień? Jeśli terminy prac zostały przekroczone, to proszę o podjęcie działań związanych z wyegzekwowaniem jak najszybszego zakończenia prowadzonej inwestycji wzdłuż tej ulicy.

Od miesiąca wzdłuż mostu na ul. S. Czycza jest zerwany asfalt, co spowodowało znaczne pogorszenie się drogi. Oraz niebezpieczne zmiany wysokości nawierzchni jezdni. Każdego dnia przejeżdżają tam auta ciężarowe jadące do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz do Wodociągów i Kanalizacji, pogarszając stan nawierzchni.

Biorąc pod uwagę szybkie tempo pogorszania się stanu drogi, proszę o szybkie podjęcie właściwych czynności.