Interpelacja poprawa oznaczenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Daszyńskiego z ul. Kościuszki.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Krzeszowice proszę o zorganizowanie lepszego oznaczenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Daszyńskiego z ul. Kościuszki.

W ostatnim czasie zaobserwowałem, że kierowcy podjeżdżając na to skrzyżowanie od strony centrum miasta ustawiają samochody w 2 rzędach. Niebezpieczeństwo w ruchu drogowym pojawia się w momencie kiedy dwa auta stojące obok siebie chcą jechać na wprost w stronę wiaduktu. Taką sytuacje regularnie można zaobserwować i  powstaje ona ponieważ podjazd do skrzyżowania od tej strony jest źle oznakowany. Aby wykluczyć potencjalne zagrożenie  warto zadbać o wyznaczenie pasów drogowych i kierunków jazdy poprzez znaki poziome na jezdni P-8e, oraz P-8d. Oczywiście Panie Burmistrzu rozwiązać ten problem można na wiele sposobów, a ja przedstawiłem tylko jedno z nich. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców proszę, także o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy planuje Pan poprawić bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu poprzez lepsze oznakowanie poziome od strony ul. daszyńskiego?
  • Mając na uwadze, że droga 79 jest drogą krajową, a więc natężenie ruchu drogowego jest bardzo duże chciałbym zapytać, czy gmina razem z innymi właścicielami tych dróg planują w przyszłych latach prace związane z poprawą bezpieczeństwa i przepływu ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu?

Z góry dziękuje za odpowiedź na powyższe pytania.