Interpelacja ul. Grunwaldzka

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Krzeszowice proszę o zorganizowanie lepszego oznakowania ul. Grunwaldzkiej. Na przykład poprzez postawienie znaku B-35 oznaczającego zakaz unieruchomienia pojazdu na czas dłuższy niż minutę, lub B-36 „zakaz zatrzymywania się” w ciągu całej ul. Grunwaldzkiej.

Spacerując tą ulicą notorycznie zdarza się sytuacja w które piesi muszą schodzić na jezdnię, aby ominąć zaparkowane tam samochody. Takie sytuacje tworzą ogromne niebezpieczeństwo zarówno dla kierowców pojazdów jak i przechodniów. Dodatkowo zaparkowane samochody uniemożliwiają włączenie się do ruchu drogowego pojazdów wyjeżdżających z bocznych dróg przylegających prostopadle do ul. Grunwaldzkiej.  Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców proszę o przekazanie interpelacji do Powiatu Krakowskiego, także o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy planują Państwo wspólnie poprawić bezpieczeństwo na ul. Grunwaldzkiej i wykluczyć możliwość parkowania samochodów na chodnikach wzdłuż tej ulicy?
  • Co Gmina z Powiatem planuje wykonać na ul. Grunwaldzkiej? Czy jest już projekt przygotowany i będzie rozwiązywał problem wyżej wymieniony?
  • Czy Gmina z Powiatem postawi znak B-35 lub B-36 w celu tymczasowego rozwiązania problemu niebezpiecznego parkowania? Lub uwzględni go w projekcie dotyczącym ul. Grunwaldzkiej?

Z góry dziękuje za odpowiedź na powyższe pytania i podjęcie szybkich działań w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Krzeszowice.