Interpelacja Ulga Inwestycyjna

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze rozwój Gminy Krzeszowice proszę o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia ulgi inwestycyjnej polegającej na zwolnieniu z podatku od nieruchomości przez jakiś okres czasu nowo wybudowane budynki mieszkalne. Ulga mogłaby dotyczyć osób które zdecydują się wybudować dom lub bloki mieszkalne na terenie naszej gminy.

Wiele mniejszych samorządów z dużym powodzeniem realizuje takie rozwiązania, aby zatrzymać znaczny spadek ludności. Ostatnio możemy zaobserwować, że gmina Chrzanów podjęła takie działania i oferuje zwolnienie z podatku od nieruchomości przez 10 lat. W związku z powyższym zasadne jest, aby Gmina Krzeszowice tworzyła ofertę konkurującą z sąsiednimi gminami i zachęcała mieszkańców do budowy domów na terenie naszej gminy. Mając na uwadze rozwój gminy Krzeszowice proszę, także o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy planuje Pan wprowadzić ulgę inwestycyjną zwalniającą z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki mieszkalne?
  • Co gmina planuje zrobić, aby zatrzymać znaczący spadek liczby ludności, który związany jest w szczególności z brakiem mieszkań dla młodych ludzi? Jakie działania zostały podjęte, oraz w jakie działania są planowane?

 

Z góry dziękuje za odpowiedź na powyższe pytania.