Interpelacja utworzenie tymczasowego przejścia dla mieszkańców z ul. Kościuszki 26/28 przez tory kolejowe.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie podjęcia natychmiastowych działań związanych z utworzeniem tymczasowego przejścia dla mieszkańców z ul. Kościuszki 26/28 przez tory kolejowe.

Mieszkańcy tych ulic z powodu zamknięcia bezpośredniego przejścia do centrum miasta muszą, chodzić niebezpieczną drogą pokonując dodatkowe 3 km trasy, Na spotkaniach osiedla Parkowe temat budowy przejścia podziemnego na „Zagrodach” był omawiany od roku, za każdym razem stwierdzał Pan, że na pewno będzie uwzględnione przejście dla mieszkańców. Obecnie sytuacja nie jest ciekawa. Mieszkańcy doceniają zaproponowane przez Pana dowozy co 20 minut od 6 rano do 22 w nocy, jednakże znaczna cześć mieszkańców w dni robocze dojeżdża do pracy pociągiem o godzinie 5.09 w związku z tym jeśli nie uda się Panu utworzyć tymczasowego przejścia dla pieszych przez tory kolejowe warto by było przychylić się do prośby mieszkańców i rozpocząć dowozy od godziny 5 rano.

Proszę o podjęcie natychmiastowych działań w celu rozwiązania problemów mieszkańców.