Interpelacja w sprawie odwodnienia i modernizacji dróg ul. Działkowej, Polnej i Majowej.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana w sprawie pytań związanych z organizacją odwodnienia i modernizacji dróg ul. Działkowej, Polnej i Majowej.

Podczas opadów deszczu zwłaszcza na ul. Działkowej można zaobserwować spływ wody środkiem drogi do niżej położnych ogródków działkowych. W tym roku w zadaniach gminy przewidział Pan opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia i modernizacji dróg gminnych – ul. Polnej, Majowej i Działkowej (os. Czatkowice).  Mieszkańcy liczą, że Gmina po opracowaniu dokumentacji jak najszybciej przystąpi do realizacji inwestycji. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie mieszkańców:

  • Kiedy mieszkańcy mogą liczyć na rozwiązanie problemu z odwodnieniem wyżej wymienionych dróg gminnych i wykonanie inwestycji?

Z góry dziękuje za odpowiedź na pytanie.