Interpelacja Wycinka Lasów na terenie Gminy Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie wycinek lasów w Gminie Krzeszowice.

Mieszkańcy zgłaszają problem związany z wycinaniem lasów w naszej miejscowości między innymi tenczyńskiego parku krajobrazowego, jak i „Bartkówki”.

Spacerując po pięknych lasach można zaobserwować coraz większe obszary wycinanych drzew, nie ukrywam, że wpływa to bardzo negatywnie na krajobraz naszych lasów. Powinniśmy reagować i odpowiednio regulować możliwości wycinek, zwłaszcza kiedy dotyczą one głównych walorów turystycznych naszej gminy. Mając na uwadze sprawy mieszkańców Gminy Krzeszowice na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.994)  proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy gmina Krzeszowice reguluje lub ma wpływ wycinkę lasów w obszarze naszej gminy?
  • Czy gmina Krzeszowice wdraża lub planuje wdrożyć projekty proekologiczne? Jeśli tak, to jakie? I na co będą wpływać?
  • Czy gmina Krzeszowice może wprowadzić ograniczenia wycinanych lasów?
  • Czy gmina Krzeszowice podejmie działania związane z ograniczeniem wycinanych drzew na obszarze naszej gminy?

 

Proszę o odpowiedź na powyższe pytania, oraz podjęcie natychmiastowych działań w celu rozwiązania problemu mieszkańców.