Wniosek do Poczty Polskiej o dostosowanie punktu pocztowego dla osób z niepełnosprawnością

Szanowni Państwo

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców niepełnosprawnych gminy Krzeszowice zwracam się do Państwa z wnioskiem dotyczącym dostosowania punktu pocztowego Państwa firmy dla osób niepełnosprawnych na terenie naszej gminy.

Obecnie mamy trzy punkty pocztowe. Dwa z nich zlokalizowane są w centrum miasta, a jeden w Tenczynku (sołectwie). Ostatnio główny punkt pocztowy przy ul. Daszyńskiego 9 został przeniesiony z parteru na piętro co wywołało bardzo duże oburzenie społeczne, ponieważ z tego punktu korzystały w szczególności osoby starsze i niepełnosprawne. Na obecny moment żaden z punktów w Gminie Krzeszowice nie ma odpowiednio dostosowanej infrastruktury dla osób z niepełnosprawnością. Dodam także, że zarówno punkt przy ul. Daszyńskiego, jak i punkt przy ul. Rynek 35, oraz punkt w Tenczynku posiadają wejście po schodach wykluczając w ten sposób część naszej lokalnej społeczności. W związku z powyższym chciałbym Państwa prosić, oraz zawnioskować o wprowadzenie jednej lokalizacji (najlepiej w centrum miasta), która byłaby dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób starszych posiadających ograniczenia w ruchomości kończyn.