Wniosek Kampania Informacyjna Zwierzęta

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się do Pana z wnioskiem w sprawie podjęcia dodatkowych działań edukacyjnych dla mieszkańców w temacie praw zwierząt, a także odpowiedniego ich traktowania na terenie gminy Krzeszowice.

W raporcie przygotowanym przez Straż Miejską na najbliższej sesji jest informacja o ilości zgłoszeń mieszkańców w podziale na ich konkretne problemy w  2019 roku. Z dużym zaniepokojeniem możemy zaobserwować wzrost liczby zgłoszeń w tematyce  złego traktowania zwierząt i pozostawiania zwierząt bez opieki porównując raporty z zeszłych lat. W samym 2019 roku nastąpił wzrost aż o 100 takich zgłoszeń.  To może świadczyć o niskiej wiedzy mieszkańców w zakresie praw zwierząt, a także odpowiedniego ich traktowania, dlatego wnioskuje do Pana, aby Gmina Krzeszowice w ciągu najbliższych miesięcy przeprowadziła kampanię informacyjną dla mieszkańców gminy Krzeszowice właśnie w powyższej tematyce. Taka kampania może być przeprowadzona za pomocą ulotek, plakatów, ale także grafik na stronach gminy, oraz portalach społecznościowch. Deklaruje się także do pomocy i współpracy w tworzeniu, oraz nagłaśnianiu naszej kampanii społecznej.

Z góry dziękuje za podjęcie wyżej wymienionego zadania. Wierzę, że tak samo jak ja, nie jest Pan obojętny na los zwierząt w naszej gminie.