Wniosek o transport publiczny w Gminie Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze zgłaszane przez Mieszkańców problemy dotyczące organizacji publicznego transportu wewnętrznego w gminie Krzeszowice zwracam się do Pana z wnioskiem o poprawę sytuacji w naszej gminie w wyżej wymienionym temacie.

W gminie Krzeszowice cały wewnętrzny transport publiczny opiera się o usługi prywatnych przewoźników, którzy korzystają z dopłat ze strony samorządu. Mimo tego możemy zaobserwować rozbieżność w ilości kursów w różnych częściach naszej gminy, ale także i w jakości świadczenia usług transportu publicznego. Są miejscowości gdzie busy przejeżdżają regularnie i są finansowane ze środków zewnętrznych gminy Krzeszowice, ale są i takie linie do których gmina dofinansowuje częściowo lub w całości np.

  • Busy z Krzeszowic do Olkusza przez Czerną,
  • Krzeszowice, Tenczynek do Rudna,
  • Krzeszowice przez Nawojową Górę do Frywałdu,
  • Krzeszowice do Ostrężnicy
  • Krzeszowice do Filipowic
  • Krzeszowice, Sanka i Zalas
  • Krzeszowice do Żar

Mój wniosek do Pana ma na celu ujednolicenie systemu transportu wewnętrznego w Gminie Krzeszowice, tak aby każdy mieszkaniec mógł swobodnie przemieszczać się po całej gminie bez względu na porę dnia, czy dzień tygodnia. Dodatkowo uważam, że warto uregulować kwestie równomiernego finansowania wszystkich linii, ale także i zasad ustalania płatności za przejazdy. Wielu Mieszkańców zgłasza, że prywatni przewoźnicy nie uwzględniają ulg szkolnych i każdorazowo płacą inną kwotę za tą samą usługę. Proszę też mieć na względzie organizację transportu publicznego do miejscowości, które nie są skomunikowane transportem publicznym np. Dębnik.