Wniosek o zwiększenie środków finansowych na realizację programu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza

Szanowny Panie Burmistrzu,

Gmina Krzeszowice priorytetowo traktuje temat jakości powietrza realizując między innymi gminny program wymiany źródeł ciepła dla Mieszkańców.

W tym roku Rada Miejska przegłosowała uchwałę zakładającą realizację tego projektu i przeznaczyła na niego 100 tysięcy złotych z budżetu gminy. Mając świadomość zasad tego programu przy maksymalnym dofinansowaniu 4 tysięcy złotych na Mieszkańca przeznaczona kwota dofinansuje wymianę kotłów 25 Mieszkańcom. Już dziś wiemy, że zapotrzebowanie na dofinansowanie kotłów grzewczych jest zdecydowanie większe, bowiem do programu zgłosiło się  około 60 osób.

W związku z powyższym nasz Klub Radnych wnioskuje do Pana, Panie Burmistrzu o zwiększenie środków finansowych na realizację programu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Proponujemy, aby zwiększenie środków finansowych na ten program zostało pokryte z rezerwy ogólnej budżetu gminy Krzeszowice.

Mamy świadomość dużych problemów finansowych Gminy Krzeszowice, jednakże skoro Mieszkańcy wyrazili chęć, zaangażowali się składając wniosek do programu to powinniśmy umożliwić Im skorzystanie z dotacji.