Wniosek w sprawie rozwiązania problemu spalania bioodpadów w Gminie Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze zgłaszane przez mieszkańców problemy dotyczące gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z wnioskiem w sprawie spalania traw, liści, ale także i innych bioodpadów przez niektórych mieszkańców naszej gminy.

Część Mieszkańców skarży się na regularne spalanie bioodpadów, między innymi na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych, a także w innych rejonach naszej gminy. Prawdopodobnie spalanie bioodpadów związane jest z jesiennymi porządkami na działkach i posesjach. Prawdopodobnie takie zachowania są związane z niewiedzą gdzie i w jaki sposób można zagospodarować takie odpady. Jest to temat szczególnie istoty dla Nas jako Gminy, która stara się dbać o ekologię w naszym mieście. W związku z powyższym wnioskuję o zintensyfikowanie działań Straży Miejskiej tak, aby skutecznie reagowała na takie sytuacje – pouczała oraz wskazywała na ekologiczne rozwiązanie pozbycia się bioodpadów.