Zapytanie do Prezesa Spółki Usługi Komunalne w Krzeszowicach

Szanowny Panie Prezesie,

Ostatnie wydarzenia związane z absurdalnym wzrostem kosztów wywozu śmieci w naszej gminie wywołują dużo emocji wśród mieszkańców.

Wielu z nich zadaje pytanie „Dlaczego Krzeszowicka spółka usług komunalne  nie złożyła oferty w przetargu? Czy mogła realizować takie usługi taniej? W związku z licznymi pytaniami mieszkańców zwracam się do Pana z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  • Jaka była przyczyna tego, że spółka usługi komunalne Krzeszowice do tej pory nie wystartowała w żadnym przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Krzeszowice? Jeśli przyczyną było niespełnianie wymagań SIWIZ to jakich konkretnie.
  • Jakie doposażenie w sprzęt było by konieczne, aby spółka mogła efektywnie realizować usługę wywozu śmieci od mieszkańców?
  • Jaką kwotę mogła by w przetargu zaoferować spółka, gdyby startowała w obecnym przetargu?

W trosce o dobro mieszkańców i zwiększenie świadomości wśród nich proszę o odpowiedz na powyższe pytania.