Zapytanie dotyczące analizy wywozu i zagospodarowania śmieci przez Spółkę Usługi Komunalne Sp. Z O.O.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby Mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniem dotyczącym analizy wywozu i zagospodarowania śmieci przez Spółkę Usługi Komunalne Sp. Z O.O.

Znamy sytuację Gminy w zakresie przetargów na odbiór/odbiór i zagospodarowanie odpadów od Mieszkańców Gminy Krzeszowice. Pierwszy przetarg ogłosił Pan na samo zagospodarowanie odpadów, a dopiero kolejny na odbiór i zagospodarowanie – stąd przypuszczam, że ma Pan przeprowadzoną analizę odbioru/odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez naszą Gminną Spółkę. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Ile kosztowałby obiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Krzeszowice gdyby odbiór realizowała Gmina Spółka Usługi Komunalne?
  • Ile kosztowałby odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Krzeszowice gdyby te usługi wykonywała spółka Gmina Usługi Komunalne Sp. Z O.O.?
  • Czy Usługi Komunalne są gotowe od odbioru wszystkich odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Krzeszowice? Jeśli nie, to co należało by zrobić, aby były? Oraz jaką kwotę należałoby zainwestować w Spółkę, aby mogła realizować powyższe zadania?
  • Czy zostały przeprowadzone powyższe analizy w celu określenia zapotrzebowania finansowego?  Jeśli tak, proszę o dołączenie protokołu z analiz do odpowiedzi.
  • Czy Gminna spółka Usługi Komunalne będzie podwykonawcą firmy MIKI, która po 22 marca będzie realizowała odbiór i zagospodarowanie odpadów od Mieszkańców Gminy Krzeszowice?

 

Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania.