Zapytanie dotyczące inwestycji przy ul. Młynówka – Gmina Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,
Mając na uwadze sprawy mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącym nowej inwestycji wzdłuż ul. Młyńska oraz ul. Młynówka. Inwestycja o której pisze dotyczyła przebudowy szlaku Trzebinia-Krzeszowice od km 33,326 do 44,800 linii 133 w ramach różnych projektów realizowanych przez PKP Polskie linie kolejowe S.A. Mając świadomość, że droga na dzień składania pisma nie została jeszcze przejęta przez gminę, proszę o zadbanie o interesy mieszkańców, którzy posiadają swoje nieruchomości wzdłuż wyżej wymienionych ulic.

Jeśli natomiast gmina już wyżej wymienioną drogę przejęła, to proszę o podjęcie stanowczych działań w celu rozwiązania problemów mieszkańców. Na wstępie wnoszę o przeprowadzenie wizji lokalnej wraz z spotkaniem z mieszkańcami w celu określenia obecnego stanu odwodnienia wyżej wymienionej inwestycji. Zdaniem mieszkańców odwodnienie układu drogowego nie spełnia podstawowych założeń, ponieważ powoduje notoryczne zalewanie nieruchomości mieszkańców. Warto zwrócić uwagę na brak odpowiedniej ilości studzienek odwadniających, a także zbyt wysoko umieszczony przepust na rzece do młyna od rzeki Dulówki pod drogą w kierunku wiaduktu na Białce. Niestety ukształtowanie powierzchni (duży spad podłużny drogi wraz z pochyleniem poprzecznym drogi w stronę wewnętrzną łuku) negatywnie wpływa na system odwodnienia tej drogi. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

• Kiedy Gmina przejmie wyżej wymienioną drogę przy ul. Młyńska i ul. Młynówka?
• Czy Gmina zorganizuje wizję lokalną na którą zaprosi zainteresowanych mieszkańców w celu określenia obecnej sytuacji związanej z systemem odwodnienia wykonanym w powyższej inwestycji?
• A także czy gmina planuje rozwiązanie problemu mieszkańców ustalając z wykonawcą inwestycji sposób rozwiązania zaistniałych problemów?

Oprócz problemu odwodnienia wynikającego z źle wykonanej inwestycji mieszkańcy zgłaszają potrzebę zadbania o bezpieczeństwo pieszych na wyżej wymienionym odcinku drogi. Jeszcze przed odbiorem drogi przez gminę na wyżej wspomnianym skrzyżowaniu doszło do kilku wypadków uszkadzając nowa infrastrukturę drogową (krawężniki, barierki, znaki itd.) Warto by było także po zmianie obecnie obowiązującej organizacji ruchu spróbować zamontować bariery ochronne pomiędzy jezdnią, a chodnikiem.
Z góry dziękuje za podjęcie stosownych działań i odpowiedzi na pytania.