Zapytanie dotyczące komunikacji publicznej do Chrzanowa – Powiat Chrzanowski

W związku z art. 4 ust 1 pkt. 1 i 6 Ustawy o Samorządzie Powiatowym zgłaszam w imieniu ok. 60 dzieci
wraz z rodzicami wniosek o dopłaty lub jakąkolwiek formę rekompensaty finansowej za przewóz dzieci z
gminy Krzeszowice, korzystających z ponadpodstawowych jednostek edukacyjnych na terenie powiatu
Chrzanowskiego (Trzebinia i Chrzanów).

Problem dojazdu do Trzebini i Chrzanowa dla dzieci pojawił się w 2020 roku kiedy ogłoszono stan
pandemii w Polsce. Transport publiczny na trasie Krzeszowice – Chrzanów oraz Chrzanów – Krzeszowice
został ograniczony do kilku kursów busów w ciągu dnia. Pomimo tego, że szkoły wróciły do normalnego
funkcjonowania, stan komunikacji publicznej się nie zmienił, ponieważ opiera się wyłącznie na działalności
prywatnych przedsiębiorców. Jest to poważny problem, w szczególności dla dzieci i młodzieży, którzy
każdego dnia borykają się z ogromnym wykluczeniem komunikacyjnym. Placówki edukacyjne Powiatu
Chrzanowskiego gwarantują wysoki poziom nauczania, do tego odległość 15 km sprawia, że młodzież z
gminy Krzeszowice chętnie wybiera Powiat Chrzanowski jako miejsce własnego rozwoju edukacyjnego.
Niestety ta decyzja kosztuje dzieci sporo wyrzeczeń. Aby dojechać do szkoły oddalonej ok. 15 km od
centrum Krzeszowic np. w Trzebini dzieci muszą wyjeżdżać już o 5 rano, a na transport powrotny muszą
czekać ok. 2 godzin lub zwalniać się z lekcji. To sytuacja, która nie powinna mieć miejsca.
Oczywiście część dzieci i młodzieży korzysta z transportu kolejowego, jednakże warto zauważyć, że z
dworca kolejowego z Trzebini do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych, dzieci muszą pokonać ok 3
km w jedną stronę. Do Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini z dworca kolejowego ponad 4
km, a do Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini ok. 2 km. Połączenie dworca w Chrzanowie z placówkami
edukacyjnymi również powoduje znaczące wydłużenie trasy np. z dworca kolejowego w Chrzanowie do
Zespół Szkół Technicznych „FABLOK” trzeba pokonać ok 3 km, a do I Liceum Ogólnokształcącego im.
Stanisława Staszica ok. 2 km.

Rodzice tych dzieci kierowali już swoje wnioski do Burmistrza Gminy Krzeszowice, czy Marszałka
Województwa Małopolskiego. Jednakże bezskutecznie. Mając na uwadze, że Państwu może zależeć na jak
największej ilości uczniów w szkołach ponadpodstawowych na terenie Państwa powiatu w związku z m.in.
dodatkowymi środkami z subwencji oświatowej mamy nadzieję, że podejmą Państwo odpowiednie działania
związane ze wsparciem naszej inicjatywy.

Jako rodzice dzieci, które chcą uczestniczyć w procesie kształcenie w placówkach edukacyjnych na terenie
powiatu Chrzanowskiego wyszliśmy z oddolną inicjatywą. Na początku lipca zorganizowaliśmy analizę
liczby osób uczących się w Państwa placówkach, a mieszkających na terenie gminy Krzeszowice, którzy
doświadczają wykluczenia komunikacyjnego. Obecnie ta lista zawiera ok. 60 dzieci, które są zainteresowani
transportem zbiorowym. Następnie rozesłaliśmy zapytanie ofertowe do 10 przedsiębiorców prowadzących
działalność związana z przewozem osób. Z rozesłanego zapytania uzyskaliśmy 4 odpowiedzi o braku
możliwości świadczenia usługi przez cały rok szkolny 2022/2023 ze względu na inne zobowiązania, 4 firmy
nie odpisały, a 2 podesłały wyceny. Zależało nam na organizacji porannego przewozu dla 60 dzieci do szkół
w Trzebini i Chrzanowie, oraz ewentualnie transportu powrotnego.

Najkorzystniejsza oferta zawiera następujące warianty na poranny transport:
• Wariant I
Trasa: Tenczynek – Krzeszowice – Wola Filipowska – Młoszowa – Dulowa – Trzebinia – Chrzanów
koszt: 420 zł za dzień x ilość dni w miesiącu (średnio 21 dni) / 60 uczniów = 147 zł (miesięczny
średni koszt dojazdu tylko porannym transportem na powyższej trasie)
Przy czym trzeba podkreślić, że zainteresowane dzieci przejazdem są nie tylko z tych miejscowości
w gminie Krzeszowice, a kwota ostateczna jest dzielona przez liczbę dzieci korzystających z
transportu).
• Wariant II
Trasa:
– Pierwszy bus (26 osobowy + kierowca) Wola Filipowska – Filipowice – Nowa Góra – Ostrężnica –
przez „galaman” – Trzebinia – Chrzanów
– Drugi bus (29 osobowy + kierowca) Tenczynek – Krzeszowice – Wola Filipowska – Młoszowa –
Dulowa – Trzebinia – Chrzanów
Koszt takich tras to: 480 zł za dzień x ilość dni w miesiącu (średnio 21 dni) / 60 uczniów = 168 zł
(miesięczny średni koszt dojazdu tylko porannym transportem na powyższych trasach)
Przy czym warto podkreślić, że gdyby wzrosło zainteresowanie, a to jest raczej pewne zostanie
zamieniony bus z 29 osobowego na 36 osobowego.

W przypadku wariantów powrotnych przy założeniu 3 transportów busów 20/26 osobowych:
• Wariant I
3 przejazdy na trasie Chrzanów – Trzebinia – Młoszowa – Dulowa – Wola Filipowska –
Krzeszowice
koszt: 480 zł za dzień x ilość dni w miesiącu (średnio 21 dni) / 60 uczniów = 168 zł (miesięczny
średni koszt dojazdu jednym z 3 przejazdów na powyższej trasie)
• Wariant II
Trasa:
– Jeden przejazd po trasie: Chrzanów – Trzebinia – przez „galaman” – Ostrężnica – Nowa Góra –
Filipowice – Wola Filipowska
– Dwa przejazdy po trasie: Chrzanów – Dulowa – Młoszowa – Wola Filipowska – Krzeszowice
Koszt takich tras łącznie to: 600 zł za dzień x ilość dni w miesiącu (średnio 21 dni) / 60 uczniów =
210 zł (miesięczny średni koszt dojazdu jednym z 3 przejazdów na powyższej trasie)

W najbliższą środę 27.07.2022 r. o godzinie 18.00 w Sali zabaw Kulkolandia w Tenczynku, ul. Zamkowa 2
odbędzie się spotkanie z osobami zainteresowanymi, aby wspólnie wybrać optymalny wariant dla
wszystkich rodziców. Serdecznie zapraszamy także przedstawiciela Państwa jednostki.

Jak można zauważyć, w każdym z przypadków kwota miesięcznego biletu w dwie strony to ponad 300 zł za
dziecko. Dlatego wnioskujemy do Państwa o jakąkolwiek formę dopłaty, lub rekompensaty. Każdy rodzic
może podpisać umowę z przewoźnikiem na cały rok szkolny, dlatego zachęcamy Państwa, aby wprowadzili
Państwo w szkołach, które prowadzicie dopłaty do przejazdów dla dzieci i młodzieży, które na dojazd
wydają np. więcej niż 100 zł. Dodatek do transportu mógłby być wypłacany na podstawie zaświadczenia lub
rachunku wystawionego na dziecko. Mamy świadomość, że nawet gdyby dopłata była w niewielkiej
wysokości to znacząco pomogłoby to dojeżdżającym dzieciom i ich rodzicom.

Obecnie przy tak dużym wykluczeniu komunikacyjnym nasze rozwiązanie w formie wynajęcia przez
rodziców prywatnego przewoźnika dla swoich dzieci jest jedynym rozwiązaniem zapewniającym
zamierzony długotrwały efekt, jednakże przy obecnej inflacji Państwa niewielka pomoc finansowa mogłaby
być znacząca. Wynajęcie prywatnego przewoźnika przez rodziców oraz rozbicie kosztów na wszystkich uczestników transportu pozwala dostosować godziny przejazdów do rozkładów dzieci, a także zabezpieczyć dla każdego zgłoszonego dziecka miejsce w busie. Jeśli byliby Państwo zainteresowani, to akcję można rozszerzyć o mieszkańców Dulowej i Młoszowej