Zapytanie dotyczące organizacji skutecznej poprawy odwodnienia ul. Rzecznej i ul. Nad Stawem w Zalasiu.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców Gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniem dotyczącym organizacji skutecznej poprawy odwodnienia ul. Rzecznej i ul. Nad Stawem w Zalasiu.

Według mieszkańców w ciągu tych ulic została zrobiona zbyt mała średnica przepustów. Dodatkowo ukształtowanie terenu podczas opadów deszczu wpływa na pojawiający się spływ wody środkiem drogi do niżej położonej ulicy Porfirowej, gdzie zasypane koryto starorzecza rzeki powoduje zatrzymanie się wody na jezdni. W związku z powyższym przekazuję do Pana pytanie od Mieszkańców w tym temacie:

  • Czy planuje Pan w ciągu najbliższych miesięcy realizację poprawy skuteczności odwodnienia ul. Rzecznej i ul. Nad Stawem?

Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytanie.